Colorful rectangle Colorful rectangle
Close Close
Teksto dydis:
Fonas:
Iliustracijos:
Išvalyti nustatymus

Lankstumo technologijos

Suprantame, kad plečiantis atsinaujinančių energijos išteklių energetikos sektoriui, didėja energijos kaupimo ir balansavimo sprendimų poreikis. Esame įsipareigoję sukurti lanksčią sistemą, kuri efektyviai išnaudotų ir valdytų 100 proc. žaliosios energijos pajėgumus trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.

Energijos kaupimo technologijos

Padėdamos valdyti paklausą, didindamos tinklo patikimumą ir mažindamos poreikį taikyti gamybos ribojimus, energijos kaupimo įrenginių sistemos (angl. battery energy storage systems, BESS) palaiko atsinaujinančių energijos išteklių integraciją. Energijos kaupimo technologijos gali būti pritaikomos įvairiose rinkose: teikiant balansavimo, sistemines, dažnio palaikymo paslaugas ir „dienos prieš“ rinkos arbitražui. Spartus atsinaujinančių energijos išteklių vystymas regione didina balansavimo ir kitų tinklo paslaugų poreikį.

Energijos kaupimo ir konvertavimo technologijos

Elektros energijos kaupimo ir konvertavimo technologijos (angl. power-to-X, P2X) apima technologijas, kurios naudoja elektrą pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti žaliąjį kurą. Vandenilis, amoniakas, sintetinis metanas arba metanolis gali būti naudojami energijos kaupimui ir yra kritiškai svarbūs siekiant pramonės ir transporto sektorių dekarbonizacijos. Šių technologijų vystymas yra svarbi Europos Sąjungos žaliosios ekonomikos plano dalis ir pagrindinė priemonė pasiekti klimato kaitos mažinimo bei pramonės, transporto ir energijos gamybos sektorių dekarbonizacijos tikslus.Strategijoje išsikėlėme tikslą įgyvendinti pilotinį projektą, kuris prisidėtų prie energijos kaupimo ir konvertavimo technologijos technologijų komercializavimo ilguoju laikotarpiu.

Žaliasis vandenilis ir kitas sintetinis kuras

Kam bus naudojamas vandenilis ir sintetinis kuras?

Metanolis, sintetinis metanas ir amoniakas dar yra dažnai vadinami alternatyviu sintetiniu kuru. Įgyvendinus energetikos sistemą, kurios pagrindas bus atsinaujinantys energijos ištekliai, palaipsniui prasidės ir vandenilio gamyba naudojant perteklinę elektros energiją.

Vandenilį pagamintą naudojant elektros energiją galima vėl panaudoti elektros gamybai piko metu ar jį panaudoti energijos kaupimui ilgesniam laikotarpiui. Sujungus su anglies dioksidu arba azoto dujomis, surinktomis iš iškastinio kuro šaltinių ar oro, vandenilis gali būti konvertuojamas į sintetinį kurą.

Vandenilis daugiausiai turėtų būti naudojamas kaip trumpalaikio energijos kaupimo priemonė, o ne kaip pagrindinis transporto ir kitų sektorių naudojamas kuras. Sunkiosios pramonės ir trąšų veiklose žaliasis vandenilis gali būti pradėtas naudoti kaip gamybinė žaliava ir anksčiau.

Tuo tarpu žaliasis kuras galėtų būti tiesiogiai naudojamas transporto, lengvosios pramonės sektoriuose ar energijos gamybai piko metu, taip palaikant kitus energijos kaupimo metodus.